Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında sizi bilgilendirmektir. NakitBasit'te (“NakitBasit” ve / veya “biz”), müşterileri yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Şeffaflık küreseldir ve gizlilik politikamızın anlaşılması kolay olması gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerin bilgilerini korumak için en temel sorumluluğumuz budur, bu nedenle Gizlilik Politikamızda müşteri gizliliğini korumak için İnsha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. olarak aldığımız bazı önlemleri özetledik.

NakitBasit kapsamında kişisel verileriniz, Kanun ve ikincil yasal düzenlemeler ve veri sorumlularınca tarafınıza sunulan aydınlatma metinleri uyarınca toplanıp işlenmekte olup hukuka aykırı olarak hiçbir şekilde kullanılmayacak, satılmayacak veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü genel ilkelere uygun şekilde işlenmesi önceliklerimizden olup aşağıdaki ilkeler temelinde veri işleme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır;

  • Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir ve veri işleme süreçlerinin mevzuata uygunluğu düzenli olarak kontrol edilecektir.
  • Doğru ve güncel verilerinizi işlemek için tarafımızca gerekli tedbirler alınmakta ve hassasiyet gösterilmektedir. Kişisel verileri Koruma Kurulu’nun 2020/966 sayılı İlke Kararı’na uygun olarak kişisel verilerinizin doğruluğuna ve güncelliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alıyoruz.
  • Veri işleme faaliyetlerimiz belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde yürütülmektedir.
  • Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olup amaç için gerekli olmayan verileriniz toplanmaz veya işlenmez.
  • Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir, bu sırada teknik ve idari tedbirlere azami özen gösterilmektedir.

Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileri işlediğimizde ise ilgili konuda rızanızı verip vermemekte serbest olduğunu, verilerinizin kontrolünün sizde olduğunu ve dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kanun’un 12. Maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yönlendirmelerine uygun olarak,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz ve gerekli denetimleri yaptırıyoruz. Bu kapsamda temel hak ve özgürlükleriniz ile verilerinizi korumak, en büyük önceliğimizdir.

KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlularına başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurularınızın Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ele alınacağını ve azami özen ile 30 günlük yasal süre içerisinde sonuçlandırılacağını eklemek isteriz.

Veri işleme süreçlerimize ilişkin bilgilere aydınlatma metinlerimizde yer verilmekte olup bu metinler veri işleme faaliyetimize göre değişiklik gösterebilecektir. Amaçlarımız değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğümüzü ayrıca yerine getireceğiz.

Kapat

Ne kadar komisyon ödersiniz?

Tutar Ortak ATM NakitBasit
50 ₺ 1,64 ₺ 3,0 ₺
100 ₺ 2,24 ₺ 3,0 ₺
150 ₺ 2,85 ₺ 3,0 ₺
200 ₺ 3,45 ₺ 3,0 ₺
250 ₺ 4,05 ₺ 3,0 ₺
500 ₺ 7,07 ₺ 3,0 ₺